Privacy verklaring

Identiteit Mijn identiteit is Jeroen Vlug Fotografie.
Inventaris De volgende gegevens sla ik op: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, postcode en woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres(sen), website(s), data laatste contact, e-mailwisseling, bankgegevens en KvK-nummer, Social Media accounts en Social Media pagina’s.
Grondslagen en doelstellingen De grondslagen waarop ik uw gegevens opsla zijn die van ‘Uitvoering van overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten en het laten zien van mijn werk. Ik beroep me hierbij op vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.
Gevoeligheid Ik sla geen gevoelige informatie op, zoals afkomst, huidskleur, (religieuze) overtuiging, seksuele geaardheid etc.
Vertrouwelijkheid Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Opslag en bescherming Uw gegevens worden (veelal digitaal) opgeslagen in mijn administratie- en e-mailprogramma. De beveiliging is basaal. Genoemde programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt ook voor mijn netwerk, dat tevens beschermd is met een firewall. Gegevens die u verstuurt met het formulier op de site ontvang ik via e-mail en verwerk ik in mijn administratie. Mijn Smartphone synchroniseert met deze gegevens. Deze is beveiligd met een code en vingerafdrukscanner.
Aansprakelijkheid Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens, die plaatsvindt zonder mijn toestemming.
Toestemming Iedereen die mijn contactformulier gebruikt en/of anderszins contact met mij opneemt en/of mij een opdracht verleent, geeft daarmee aan dat ik zijn/haar gegevens mag gebruiken op de manier zoals hierboven aangegeven en voor doelstellingen zoals hierboven aangegeven.
Inzage U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Aanvullende informatie voor geportretteerden

In dit artikel van Job Hengeveld, advocaat te Amsterdam en juridisch adviseur bij belangenorganisatie DuPho (Dutch Photographers) wordt uitgelegd wat de Europese regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming inhoudt en wat ik wel en niet mag met foto’s waar u onverhoopt op staat. Bij eventuele discussies over het gepubliceerde foto’s, beroep ik me op de Grondslagen en doelstellingen zoals benoemd in de Privacyverklaring, waarbij bovengenoemd artikel voor mij als leidraad geldt.

Tenslotte wijs ik eenieder erop dat ik bij gegronde redenen in alle redelijkheid op eerste verzoek gepubliceerde foto’s van geportretteerden zal verwijderen van mijn site of Social Media*. Neem hierbij in acht dat het dan wel moet gaan om foto’s, gepubliceerd vanaf de ingangsdatum van de AVG (25 mei 2018) en die vallen onder de nieuwe regels van de AVG binnen de EU.

* Facebook en Instagram

Bijgewerkt: 25 mei 2018